Asielstatistieken augustus 2015

  • In augustus 2015 werden in België 4.621 asielaanvragen ingediend, een stijging van 55,3 % in vergelijking met juli 2015 en van 192,5 % in vergelijking met augustus 2014. Dit is een ongeziene stijging van het aantal asielaanvragen ingediend in een maand.
  • In augustus waren de voornaamste landen van herkomst Irak (2.160 aanvragen, 46,7 % van het totaal), Syrië (916 aanvragen, 19,8 %), Afghanistan (428 aanvragen, 9,3 %) en Somalië (211 aanvragen, 4,6 %). Nog nooit werden zoveel asielaanvragen van personen uit eenzelfde land, Irak, geregistreerd in een maand en nog nooit was de afstand met het land op de tweede plaats van het aantal asielaanvragen (Syrië) zo groot. Dezelfde stijging van het aantal asielaanvragen van personen uit Irak wordt niet noodzakelijk waargenomen in de andere Europese landen. De asielzoekers van wie de nationaliteit onbepaald is (1,7 %), Rusland (1,4 %), de DR Congo (1,2%), China (1 %), Guinee (0,9 %) en Eritrea (0,8 %) vervolledigen de top tien van de landen van herkomst.
  • Van de 4.621 asielaanvragen die in augustus werden geregistreerd, zijn er 306 (6,6 %) meervoudige aanvragen. Sinds begin 2015 blijft het percentage meervoudige aanvragen dalen.
  • In augustus nam het CGVS in totaal 1.107 beslissingen. 136 beslissingen werden genomen in het kader van het onderzoek van de meervoudige aanvragen (50 beslissingen tot inoverwegingneming en 86 beslissingen tot niet-inoverwegingneming).
  • Van de 971 andere beslissingen (beslissingen ten gronde) die het CGVS in augustus nam, zijn er 495 beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus en 100 beslissingen tot toekenning van subsidiaire bescherming. Het beschermingspercentage in juni 2015 bedraagt 61,2 % (595 positieve beslissingen op een totaal van 971 beslissingen ten gronde).
  • Eind augustus bedroeg de totale werklast van het CGVS 5.872 dossiers. 3.900 dossiers kunnen worden beschouwd als een normale werkreserve. De eigenlijke achterstand bedraagt  1.972 dossiers. Merk op dat de DVZ nog een zeer groot aantal dossiers van asielaanvragen die in juli en augustus 2015 werden ingediend, aan het CGVS moet overdragen.
09 september 2015

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.