Asielstatistieken april 2022

Het CGVS heeft de asielcijfers van april 2022 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In april registreerde de DVZ 2.324 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in april nog 9 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor april op 2.333.
  • Afghanistan, Eritrea en Palestina staan in april 2022 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Syrië, Turkije, Irak, Georgië, Moldavië, Burundi en Kameroen vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In april 2022 nam het CGVS 1.063 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.313 personen.
  • In april 2022 bedroeg het beschermingspercentage 38,9 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind april 2022 bedroeg de totale werklast 16.929 dossiers (20.200 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 12.729 dossiers maken de reële achterstand uit.
18 mei 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.