Asielstatistieken april 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van april 2021 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In april registreerde de DVZ 1.585 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in april nog 10 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor april op 1.595.
  • Afghanistan, Eritrea en Syrië staan in april 2021 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Somalië, Irak,  Palestina, Onbepaald, El Salvador, Moldavië en Guinee vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In april 2021 nam het CGVS 1.635 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.007 personen.
  • In april 2021 bedroeg het beschermingspercentage 32,2 %.

Werklast

De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind april 2021 bedroeg de totale werklast 15.952 dossiers (19.826 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 11.752 dossiers maken de reële achterstand uit.

12 mei 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.