Asielstatistieken april 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van april 2019 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In april registreerde de DVZ 2.156 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast kwamen in april nog 91 personen via hervestiging naar België. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor april op 2.247.
  • Syrië, Afghanistan en Palestina staan in april 2019 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Irak, Guinee, Eritrea, Turkije, Burundi, Somalië en Iran vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In april 2019 nam het CGVS 1.098 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.322 personen.
  • In april 2019 bedroeg het beschermingspercentage 42,2 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind april 2019 bedroeg de totale werklast 6.396 dossiers (8.200 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 2.196 dossiers maken de reële achterstand uit.
08 mei 2019

Nieuw adres CGVS