Asielstatistieken april 2015

Het CGVS heeft de asielcijfers voor april 2015 gepubliceerd.

Enige toelichting bij deze statistieken:

  • In april werden in België 1.289 asielaanvragen ingediend. Dit is een daling van 4,4 % in vergelijking met maart 2015.
  • In april waren de belangrijkste landen van herkomst van de asielzoekers Syrië (153 aanvragen, 11,9 % van het totaal), Afghanistan (126 aanvragen, 9,8 %), Somalië (95 aanvragen, 7,4 %), Irak (69 aanvragen, 5,4%) en Guinee (55 aanvragen, 4,3 %). China (4 %), Rusland (3,7 %), asielzoekers van wie de nationaliteit onbepaald is (3,6 %), Kosovo (3,3%) en de DR Congo (3,2 %) vervolledigen de top 10 van de landen van herkomst.
  • Van de 1.289 asielaanvragen die in april werden geregistreerd, zijn er 405 (31,4 %) meervoudige aanvragen. Deze aanvragen zijn hoofdzakelijk afkomstig van asielzoekers uit Afghanistan (56 aanvragen), China (44 aanvragen) en Rusland (34 aanvragen).
  • In april nam het CGVS in totaal 1.474 beslissingen. 337 beslissingen werden genomen in het kader van het onderzoek van de meervoudige aanvragen (132 beslissingen tot inoverwegingneming en 205 beslissingen tot niet-inoverwegingneming).
  • Van de 1.137 andere beslissingen (beslissingen ten gronde) die het CGVS in april nam, zijn er 571 beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus en 109 beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. In april 2015 bedraagt het beschermingspercentage 59,8 % (680 positieve beslissingen op een totaal van 1.137 beslissingen ten gronde).
  • Eind april bedroeg de totale werklast van het CGVS 5.861 dossiers. 3.900 dossiers kunnen worden beschouwd als een normale werkreserve. De eigenlijke achterstand bedraagt 1.961 dossiers.
13 mei 2015

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.