Nieuwsarchief

Behandelingstermijn voor de Palestijnse dossiers

Naar aanleiding van de escalatie van het Israëlisch-Palestijnse conflict sinds oktober besloot het CGVS op 20 oktober om de negatieve beslissingen voor verzoeken van personen uit Palestina tijdelijk op te schorten.

Asielstatistieken april 2024

Het CGVS heeft de asielcijfers van april 2024 gepubliceerd.

Sluitingsdagen in mei

Het CGVS is gesloten op volgende dagen:

  • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid).
  • Donderdag 9 mei (O.L.H. Hemelvaart).
  • Vrijdag 10 mei (brugdag).
  • Wegens een intern evenement zal het CGVS op vrijdag 17 mei enkel toegankelijk zijn voor bezoekers met een afspraak. 
  • Maandag 20 mei (Pinkstermaandag).

Asielstatistieken maart 2024

Het CGVS heeft de asielcijfers van maart 2024 gepubliceerd.

Asielstatistieken februari 2024

Het CGVS heeft de asielcijfers van februari 2024 gepubliceerd.

Internationale Vrouwendag en het recht voor vrouwelijke slachtoffers van gendergerelateerd geweld

Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw: focus op een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het recht op internationale bescherming bevestigt voor vrouwen die slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld

Asielstatistieken januari 2024

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2024 gepubliceerd.

Hervatting dossierbehandeling Soedan

In april 2023 brak er in Soedan een intern conflict uit tussen de Sudanese Armed Forces (SAF) onder leiding van de voorzitter van de overgangsraad, generaal Al-Burhan en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) onder leiding van generaal Hemedti. Naar aanleiding van de uitbraak van dit gewelddadig intern conflict, ging het CGVS over tot de opschorting van de behandeling van alle Soedanese dossiers.

Nieuwe Franstalige adjunct-commissaris

De ministerraad benoemde vandaag Annick Goeminne als adjunct-commissaris bij het CGVS. Zij zal op 4 maart 2024 haar nieuwe functie opnemen. Zij zal de commissaris-generaal Sophie Vanbalberghe bijstaan, zoals de andere adjunct Christophe Hessels dit al sedert begin 2022 doet.

Hervatting dossierbehandeling Rusland

Gezien de ontwikkelingen die zich in het land hebben voorgedaan, werd de behandeling van verzoeken om internationale bescherming van Russische staatsburgers tijdelijk geblokkeerd.

Pagina's

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.