Nieuwsarchief

Asielstatistieken – Overzicht 2019

Balans van het jaar 2019.

Asielstatistieken november 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2019 gepubliceerd.

Behandelingstermijnen verzoeken om internationale bescherming

Sinds de tweede helft van 2018 tot op vandaag is het aantal verzoeken om internationale bescherming fors gestegen. Het CGVS kan hierdoor niet alle dossiers binnen korte termijn behandelen. U kan hier meer informatie lezen over de redenen van de langere behandelingstermijnen alsook over het tijdsbestek waarbinnen een beslissing te verwachten valt.

30 jaar Kinderrechtenverdrag

Op 20 november 2019 bestaat het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind 30 jaar. Ook het CGVS viert deze belangrijke verjaardag!

Asielstatistieken oktober 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van oktober 2019 gepubliceerd.

Notities persoonlijk onderhoud voor verzoekers in open centra

Verzending en betekening van de notities van het persoonlijk onderhoud voor verzoekers die in open centra verblijven...

Beleid ten aanzien van El Salvador

Het aantal verzoekers uit El Salvador is de voorbije maanden sterk toegenomen.

Asielstatistieken september 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van september 2019 gepubliceerd.

CGVS zoekt vertalers-tolken

Het CGVS is voor een aantal talen op zoek naar vertalers-tolken.

Asielstatistieken augustus 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van augustus 2019 gepubliceerd.

Pagina's

Nieuw adres CGVS