Update: behandeling van dossiers van verzoekers uit Gaza en Westbank

In de context van de recente gebeurtenissen en de onstabiele situatie in de Palestijnse gebieden, en meer in het bijzonder de Gazastrook, zal het CGVS de behandeling van dossiers verderzetten. Geplande persoonlijke onderhouden en onderzoek gaan door. Het CGVS zal de volgende beslissingen blijven betekenen:

  • Beslissingen van erkenning van de status van vluchteling, waarbij er duidelijk een individuele gegronde vrees tot vervolging wordt vastgesteld.
  • De beslissing van niet-ontvankelijkheid voor een persoon met een status van bescherming in een andere lidstaat.

De betekening van volgende beslissingen worden echter wel opgeschort:

  • De beslissing tot toekenning of weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze opschorting is slechts tijdelijk, en geldt tot wanneer het CGVS over voldoende objectieve informatie beschikt om de veiligheidssituatie in de Palestijnse gebieden accuraat te kunnen beoordelen.

20 oktober 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.