Procedure bij voorrang

Procedure bij voorrang

Het CGVS beslist bij voorrang wanneer:

  • de verzoeker wordt vastgehouden op een welbepaalde plaats: een gesloten centrum of aan de grens, in een strafrechtelijke instelling, ter beschikking is gesteld van de Regering of het voorwerp uitmaakt van een veiligheidsmaatregel
  • het om een verzoek gaat waarin de minister of zijn gemachtigde vraagt dit met voorrang te behandelen
  • het verzoek waarschijnlijk gegrond is (grotere kans op toekenning beschermingsstatus)

Het CGVS behandelt deze dossiers bij voorrang. Dit betekent letterlijk ‘voor alle andere dossiers’. De oproepingstermijn tussen de kennisgeving van de oproeping en de datum van het persoonlijk onderhoud bedraagt minstens 8 dagen.

Het CGVS neemt bij de voorrangsprocedure dezelfde beslissingen als in de standaardprocedure (toekenning, weigering of uitsluiting van een beschermingsstatus). Tegen deze beslissingen staat een beroep open in volle rechtsmacht bij de RvV. De beroepstermijn bedraagt 30 dagen na kennisgeving van de beslissing (tenzij de beslissing genomen wordt binnen de versnelde procedure of ontvankelijkheidsprocedure).

 

Andere bijzondere procedures