Veiligheidssituatie in Jalalabad

Niederländisch

In deze COI Focus beschrijft Cedoca de veiligheidssituatie in de stad Jalalabad, hoofdplaats van de provincie Nangarhar in het oosten van Afghanistan. De stad Jalalabad is de op vier na grootste stad van Afghanistan. De stad is een belangrijk commercieel centrum in het oosten van Afghanistan, gelegen op een strategische positie langs verschillende handelsroutes.

De verslagperiode voor dit rapport bestrijkt de periode 1 maart 2017 tot en met 31 januari 2018. Het onderzoek voor deze COI Focus is afgerond op 15 februari 2018. Deze COI Focus is een actualisering van de gelijknamige COI Focus Veiligheidssituatie in Jalalabad van 9 juni 2017.

Tijdens de onderzoeksperiode van 1 maart 2017 tot 31 januari 2018 vonden 98 incidenten plaats in de stad Jalalabad en in het gelijknamige district. Meer dan de helft van deze incidenten zijn incidenten waarbij IED’s, mijnen en andere explosieven worden gebruikt. Daarnaast wordt de regio Jalalabad geconfronteerd met een toename van het aantal (doelgerichte)-moorden en een toename van de criminaliteit. De meeste aanslagen worden toegeschreven aan de taliban of ISKP. Hoewel het geweld in de stad Jalalabad voornamelijk is gericht tegen bepaalde profielen, zowel militair als burgerdoelwitten, vallen er regelmatig burgerslachtoffers. Veel burgerslachtoffers vallen als collateral damage bij zelfmoord- of complexe aanslagen. De toename van het aantal moorden en criminaliteit zorgen in Jalalabad voor een groeiend onveiligheidsgevoel. De Afghaanse veiligheidsdiensten staan vaak machteloos bij grote aanslagen.

Tijdens de onderzoeksperiode van 1 maart 2017 tot 31 januari 2018 vonden 24 incidenten plaats in het district Behsud. In dezelfde periode vonden 43 incidenten plaats in het district Surkhrod. In de districten Behsud en Surkhrod is het geweld voornamelijk gericht tegen veiligheidspersoneel maar in deze districten vallen er ook burgerslachtoffers als collateral damage. In zowel Behsud als Surkhrod is het vooral de taliban die de aanslagen opeist. Precieze statistieken over burgerslachtoffers in Jalalabad, de districten Behsud en Surkhrod zijn niet beschikbaar.

De meerderheid van de IDP’s in het oosten van Afghanistan zoeken hun toevlucht in de stad Jalalabad en de districten Behsud en Surkhrod. Onderzoeken tonen aan dat ontheemde families in Jalalabad met een terugkerend patroon van problemen geconfronteerd worden: een tekort aan bestaansmiddelen, een beperkte toegang tot basisvoorzieningen en een gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt. De toenemende bevolkingsdichtheid leidt tot overbelasting van de aanwezige diensten en infrastructuren in de stad Jalalabad. Huurprijzen stijgen, schoolinschrijvingen verhogen en er is sprake van voedselonzekerheid.

Jalalabad is vanuit Kabul enkel bereikbaar over de weg. Opstandelingen viseren soms controleposten en konvooien van de veiligheidsdiensten op deze weg. Als gevolg van dergelijke aanvallen kan het verkeer op de weg soms urenlang geblokkeerd zijn. De luchthaven in de nabijheid van de stad wordt enkel gebruikt voor militaire doeleinden en is sporadisch het voorwerp van aanvallen door opstandelingen.

Policy

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er tussen de regio’s van Afghanistan fundamentele verschillen bestaan in de veiligheidssituatie, de aard en de intensiteit van het geweld.

Land: 
Afghanistan