Privacy

Privacy

Het CGVS hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van de gebruiker. De informatie is op de website beschikbaar zonder dat de bezoeker persoonlijke gegevens moet verstrekken.

Elk bezoek aan de website wordt geregistreerd. Deze registratie gebeurt enkel om statistische redenen. Het CGVS verzamelt anonieme registratiegegevens om het aantal bezoekers op de website te meten en om na te gaan welke informatie het meest geraadpleegd wordt. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De website gebruikt cookies. De cookies worden gebruikt om de taalkeuze van de gebruiker te onthouden en het gebruiksgemak van de terugkerende bezoeker te verhogen. De cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker op andere websites na te gaan.

De internetbrowser laat toe het gebruik van cookies te verhinderen, een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of cookies nadien van de harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

GESCHILLEN

De onlineovereenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortkomen uit de website of enig daarin vervatte gegevens, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van de website houdt in dat de gebruiker aanvaardt dat, in geval van een geschil, enkel de rechtscolleges te Brussel bevoegd zijn.

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .