Toelichting aan asielzoekers over wachttijden

Actueel / Toelichting aan asielzoekers over wachttijden

Uitzonderlijk hoge instroom

Het CGVS ontvangt veel informatie- en versnellingsvragen van asielzoekers of hun vertegenwoordigers inzake hun asielaanvraag.  Lange behandelingstijden leiden tot onzekerheid. Het CGVS kwam – net zoals andere Europese asielinstanties – in 2015 in een uitzonderlijke situatie terecht. In 2015 werden in de EU+ immers bijna 1,4 miljoen asielaanvragen ingediend. In België 44.760, een verdubbeling ten opzichte van 2014.

 

Kwaliteit voorop

Op korte tijd steeg het aantal hangende asielaanvragen van 5.000 tot 18.300 eind april 2016. Het CGVS stelt alles in het werk om wachttijden zo kort mogelijk te houden en de dossierachterstand weg te werken. Niettemin wachten sommige asielzoekers maanden of meer dan een jaar op een uitnodiging voor een gehoor. Voor het CGVS blijft een kwaliteitsvolle, grondige en individuele beoordeling een prioriteit. Alle asielaanvragen gelijktijdig behandelen is bijgevolg onmogelijk.

 

Steeds meer beslissingen

In 2016 kregen 27.678 asielzoekers een beslissing, een derde meer dan het jaar voordien en het hoogste aantal ooit. Sinds mei 2016 neemt het CGVS maandelijks meer beslissingen dan dat het nieuwe asielaanvragen ontvangt. Het aantal hangende asieldossiers is verminderd van 18.300 tot minder dan 14.000. In de hele Europese Unie waren eind januari 2017 nog 823.397 asielaanvragen in behandeling.

 

Uitnodiging voor interview: per profiel

De datum van de asielaanvraag bepaalt niet de volgorde waarin het CGVS een asielzoeker uitnodigt voor een interview. Om efficiënter te kunnen werken, plant het CGVS gehoren van asielzoekers met gelijkaardige profielen (vb. land of regio van herkomst) binnen éénzelfde periode. Het verklaart ook dat het CGVS asielzoekers met recenter ingediende asielaanvragen soms sneller uitnodigt voor een interview dan personen die al eerder een aanvraag indienden.

 

Geen chronologisch dossierbeheer

Daarnaast is het CGVS wettelijk verplicht voorrang te geven aan bepaalde asieldossiers: bijvoorbeeld van asielzoekers in detentie, uit veilige herkomstlanden of dossiers met een aspect van openbare orde. Het CGVS moet ook meervoudige asielaanvragen of vragen tot intrekking of opheffing van een asielstatus prioritair behandelen. Het dossierbeheer is bijgevolg complex en verloopt niet chronologisch.

 

Eind 2017: elke asielzoeker geïnterviewd

Tegen eind 2017 wil het CGVS de dossierachterstand zoveel als mogelijk wegwerken. Tegen eind dit jaar moet het elke asielzoeker – die momenteel een asielaanvraag heeft ingediend – kunnen uitnodigen voor een interview,  ongeacht het herkomstland. Eens geïnterviewd, ontvangt de asielzoeker zijn beslissing in principe binnen de 3 maanden, tenzij bijkomend onderzoek vereist is.

 

Vragen stand van zaken en versnellingsverzoeken

Indien een asielzoeker al geruime tijd geen nieuws over zijn asielaanvraag ontving, betekent dit niet dat het CGVS de aanvraag over het hoofd ziet of dat het asieldossier onvolledig is. Het heeft geen zin informatie- en versnellingsverzoeken te sturen naar het CGVS. Deze verzoeken behandelen, vergt immers tijd. Tijd die we efficiënter kunnen investeren in het inhoudelijk onderzoek van de aanvragen. Dank voor uw begrip.

21 april 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .