Nieuwe website EMN België online

Actueel / Nieuwe website EMN België online

Nieuwe website EMN België online

Het Belgisch Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) vernieuwde haar website www.emnbelgium.be. Op de website vind je actuele informatie en publicaties over migratie en asiel in België en de EU, zowel van EMN zelf, als van vele andere bronnen.

Ontdek ook meer over de activiteiten van het Belgisch Contactpunt van het EMN via hun korte presentatievideo.

Het Europees Migratienetwerk (EMN) compileert verspreidt actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over asiel en migratie. EMN wordt op EU niveau gecoördineerd door de Europese Commissie. In elke Europese lidstaat is een Nationaal Contactpunt, dat het EMN ondersteunt. Het Belgisch Contactpunt van het EMN bestaat uit een vertegenwoordiger van het CGVS, de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en Myria.

31 januari 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .