Nieuwe brochure over sociaal statuut (kandidaat-)vertaler-tolk

Actueel / Nieuwe brochure over sociaal statuut (kandidaat-)vertaler-tolk

Het CGVS doet een beroep op een 200-tal vertalers-tolken die een 80-tal talen of dialecten spreken en tolkwerk verrichten tijdens het gehoor. Vertalers-tolken op het CGVS werken op zelfstandige basis. Het CGVS betaalt hen per prestatie. Ook de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) doen in het kader van de asielprocedure een beroep op tolken.

Het is belangrijk dat (kandidaat-)vertalers-tolken zich goed informeren over hun sociaal statuut. Deze nieuwe brochure biedt een antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het sociaal statuut van vertalers-tolken die voor één van de 3 instanties (willen) werken.

De brochure is beschikbaar via http://www.cgvs.be/nl/werken-voor-het-cgvs, onder ‘Statuut als vertaler-tolk’ onder de tab ‘Vacatures’.

06 februari 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .