Gids NBMV in nieuwe talen beschikbaar

Actueel / Gids NBMV in nieuwe talen beschikbaar

Op 28 februari 2017 lanceerde het CGVS een nieuwe gids voor de niet-begeleide minderjarige die asiel aanvraagt in België én zijn voogd, in het Nederlands, Frans en Engels.

Vanaf vandaag kan de minderjarige of zijn voogd deze gids ook downloaden in het Arabisch, Tigrinya, Dari, Pashtu, Albanees en Somali (zie www.cgvs.be/nl/publicaties).

De Dienst Vreemdelingenzaken deelt vanaf dinsdag 13 juni de nieuwe taalversies van deze gids uit aan de niet-begeleide minderjarigen die asiel aanvragen in ons land en een van deze talen machtig zijn.

Later dit jaar verschijnt de gids ook in Peul.

Het CGVS dankt haar partners - de DVZ, Fedasil en de Dienst Voogdij – voor hun steun bij de verspreiding van de gids. Het is in het belang van het kind, dat we het correct informeren over zijn/haar rechten in België.

Deze gids kwam tot stand met de steun van AMIF, het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds.

09 juni 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .