Genderopleiding voor de tolken

Actueel / Genderopleiding voor de tolken

In de periode december-januari organiseerde het CGVS een genderopleiding voor de tolken die voor het CGVS werken. In 2012 organiseerde het CGVS al een gelijkaardige opleiding.

Tijdens deze opleiding krijgen tolken tips  om het tolkwerk bij asielrelazen met gendergerelateerde motieven verder te professionaliseren. Dit zowel qua emoties, attitude als taalkundig.

De opleiding heeft als doel de neutraliteit en openheid van geest van tolken tijdens dergelijke gehoren te versterken. Tijdens de opleiding leren ze emotionele afstand nemen van de asielverhalen en de best passende woordenschat te gebruiken.

Eind januari 2017 hadden 110 tolken, verdeeld in acht groepen, de opleiding gevolgd.

Deze opleiding wordt meegefinancierd door het Europese Asiel- Migratie, en Intregratiefonds (AMIF).

15 februari 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .