Asielstatistieken mei 2017

Actueel / Asielstatistieken mei 2017

Het CGVS heeft de asielcijfers van mei 2017 gepubliceerd.

ASIELAANVRAGEN

In mei 2017 registreerde de DVZ 1.366 asielzoekers. Elke persoon (ook kinderen) wordt als asielzoeker geteld.

Bij dit getal moet men nog de 209 personen die via hervestiging en de 68 personen optellen die via relocatie naar België gekomen zijn. In totaal werden dus 1.643 asielaanvragers geregistreerd in mei 2017. Dit is een stijging in vergelijking met april 2017 (1.424).

Syrië, Afghanistan en Irak bleven ook in mei 2017 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van asielzoekers.

Guinee, Rusland, DR Congo, Albanië, Palestina, Kosovo en Georgië vervolledigen de top 10.

ASIELBESLISSINGEN

In mei 2017 nam het CGVS 1.889 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.430 personen.

In mei 2017 bedroeg het beschermingspercentage 54 %.

WERKLAST

De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.

Eind mei 2017 bedroeg de totale werklast 12.078 dossiers. 5.000 dossiers kunnen als een normale werklast worden beschouwd. 7.078 dossiers maken de reële achterstand uit.

08 juni 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .