Achterstand bij behandeling asieldossiers flink geslonken

Actueel / Achterstand bij behandeling asieldossiers flink geslonken

Het CGVS blijft zich inzetten om de dossierachterstand, die ontstaan was na de bijzonder hoge instroom in 2015, weg te werken. Eind april 2016 telde het CGVS nog 18.300 asielaanvragen waarvoor nog geen beslissing werd genomen. Een jaar later, in april 2017, was dat aantal teruggelopen tot minder dan 14.000. Eind september 2017 is de achterstand teruggebracht tot 9.267 dossiers. 5.000 dossiers worden beschouwd als een normale werkvoorraad.

Dit toont aan dat het CGVS vastberaden is om de behandelingstijd van asielaanvragen zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Lange wachttijden leiden immers tot onzekerheid.

Ook de komende maanden zal het CGVS er alles aan doen de dossierachterstand verder te doen dalen, zonder hierbij afbreuk te doen aan een kwaliteitsvolle, grondige en individuele beoordeling van elke asielaanvraag. Maar alle asielaanvragen gelijktijdig behandelen is onmogelijk. Vandaar dat het voor het CGVS niet mogelijk is in te gaan op aanvragen tot versnelling.

Op iets meer dan één jaar tijd is de achterstand teruggebracht met meer dan 9.000 dossiers. Er is nu nog een achterstand van ongeveer 4.500 dossiers. Die zullen de komende maanden behandeld worden. Het CGVS neemt zich voor elke asielzoeker tegen eind juni 2018 uit te nodigen voor een interview, ongeacht het herkomstland. Tegen die datum zal de achterstand volledig weggewerkt zijn.

12 oktober 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .